Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu

www.swiece-wonderful.pl

Wonderful zapach wyobraźni 

Arbes bis Artur Kośka 

§ 1

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.swiece-wonderful.pl, prowadzony jest przez firmę ARBES bis. z siedzibą w Górze Kalwaria 05-530, przy ul. Pijarskiej 67a , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej NIP: 123-124-82-32 

§ 2

        1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu www.swiece-wonderful.pl  Złożenie zamówienia możliwe jest po dokonaniu rejestracji / zalogowaniu  (co pozwala na bieżące śledzenie zamówień oraz podgląd do historii zamówionych produktów) lub też bez rejestracji.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby sztuk. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie sklepu przy ul.Obwodowa 18 ,05-660 Warka.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
 6.  
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 11. Wystawiamy dokumenty sprzedaży na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 12. Dostępne formy płatności: płatność przelewem bankowym.
 13. Przy zamówieniu z płatnością przelewem bankowym, zamówienie jest wysyłane po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie.

 

§ 5ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres Wonderful@interia.pl lub pocztą polską na adres Obwodowa 18 , 05-660 Warka 

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, posiadać oryginale opakowanie , należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować.
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek, zwrotów nadanych pobraniem. 

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi zewnętrznego pochodzenia. Dlatego zalecamy przed odebraniem przesyłki sprawdzenie, czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń.  W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiece-wonderful.pl

2.Administratorem danych osobowych jest firma ARBES bis. z siedzibą w Górze Kalwarii 05-530, przy ul. Pijarskiej 67a , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej  NIP: 123-124-82-32

 

3.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

– rejestracji konta w Sklepie

– składania zamówienia w Sklepie

– subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

4.W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:

– Imię i nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu

– Adres

5.Podane dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi

6.Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt:  wonderful@interia.plREKLAMACJE 

Reklamacja Produktu
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
3.1. pisemnie na adres: Obwodowa 18 ,05-660 Warka
3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Wonderful@interia.pl
.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży( jeśli produkt nie jest naruszony w przypadku świecy nie była ona palona); oraz danych kontaktowych składającego reklamację– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest dostarczyć go na swój koszt do Sprzedawcy na adres ul.Obwodowa 18 , 05-660 Warka.

Reklamacje odnoście nietrafionego zapachu nie będą uwzględniane, lub iż dany zapach jest mocniej lub mniej wyczuwalny. 
Może okazać się że  dana partia zapachowa różni się minimalnie od kupionej świecy w przeszłość. Ponieważ świece są produkowane ręcznie. 

SPOSÓB UŻYCIA;

Pierwsze palenie jest najważniejsze. Zapalając świecę po raz pierwszy, należy zostawić ją zapaloną, aby równomiernie stopić wierzchnią warstwę wosku.
Każdorazowo przycinaj (lub delikatnie odłam) knot , zostawiając maksymalnie pół cm.
Nie wypalaj świecy do końca - zostaw ok.1cm nieroztopionego wosku. Uchroni to naczynie przed pęknięciem. 


ODBIÓR OSOBISTY JEST MOŻLIWY POD ADRESEM: 
(oczywiście po wcześniejszym kontakcie ze sklepem) 
WARKA ul. Obwodowa 18


Przejdź do strony głównej